Lähteet

[1] D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakennusten energiatehokkuus, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Määräykset ja ohjeet 2012.

[2] FInZEB, hankkeen sivut saatavissa http://finzeb.fi.

[3] Nollanergiatalo, saatavissa http://www.nollaenergiatalo.fi.

[4] M. Sepponen, J. Nieminen, P. Tuominen, I. Kouhia J. Shemeikka, M. Viikari, K. Hemmilä ja V. Nykänen, Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, raportti 2/2013, Edita Prima Oy, Helsinki 2013.

[5] Finndomo, Asumisratkaisut-raportti – Kohti nollaenergia-asumista, saatavissa http://www.finndomo.fi.

[6] A. Huotari, Hirsitalon energiatehokkuus, Opinnäytetyö, Rakennustekniikan koulutusohjelma, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012.

[7] Motiva, saatavissa http://www.motiva.fi.

[8] Helsingin energia, saavissa http://www.helen.fi.

[9] Työ- ja elinkeinoministeriö, Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Energia ja ilmasto, 55/2014, 2014.

[10] Talo2020-hanke, saatavissa http://www.talo2020.fi.

[11] Ekorakentajan opas, saatavissa http://www.rakentajanekolaskuri.fi.

[12] Rakennusprojektin blogi, Rinnetalon rakentaminen Vantaan Kuninkaanmäkeen, saatavissa http://hirvimaentie2.blogspot.fi.

[13] Ojala, Parempi pientalo, Alfamer Oy, Helsinki, 2009.

[14] Rakenna oikein, http://www.rakennaoikein.fi/.

[15] Finnfoam, saatavissa http://www.finnfoam.fi/.

[16] Ekovilla, saatavissa http://www.ekovilla.com/.

[17] Lakka Betoni, saatavissa http://www.lakka.fi/.

[18] Kuusamo Hirsitalot, saatavissa http://www.kuusamohirsitalot.fi/.

[19] Piklas, saatavissa http://www.piklas.fi/.

[20] Kaskipuu, saatavissa http://www.kaskipuu.fi/.

[21] Valoe, saatavissa http://fi.valoe.com/.

[22] SMA Sunny Design Web, saatavissa http://www.sunnydesignweb.com.

[23] SMA, saatavissa http://www.sma.de/en.html.

[24] Aurinkosähköä Suomeen, saatavissa http://aurinkovirta.fi/.

[25] Perälä, Lämpöpumput, Alfamer/Karisto Oy, Helsinki, 2013.

[26] Nibe, saatavissa http://www.nibe.fi/.

[27] Tulikivi, saatavissa http://www.tulikivi.fi/.

[28] Misa, saatavissa http://misa.fi/fi/.

[29] Enervent, saatavissa https://www.enervent.com/fi/.

[30] VEAB, saatavissa http://www.veab.com/en/.

Vastaa