Suunnittelu

Seuraavassa esitetään asioita, joita otetaan nollaenergiahirsitalon suunnittelussa huomioon. Talo suunniteltiin tarpeiden mukaan ja siitä pyrittiin tekemään mahdollisimman energiatehokas ilman ulkovaipan lisäeristämistä verrattuna nykyisiin minimimääräyksiin ottamalla huomioon muita energiateknisiä ratkaisuja ja uusiutuvaa energiantuotantoa. Nettoenergiataseajattelu nollaenergiahirsitalossa on esitetty kuvassa 2.1. Sähköä on siis mahdollista viedä ulospäin.

Taseraja_hirsitalo

Kuva 2.1. Nettoenergiankulutuksen taseraja suunniteltavassa nollaenergiahirsitalossa. [1]

Vastaa